Okuryazarlar ve Süper Okuryazarlar

Eğitimin Geleceği
New York Times’a göre, her yıl İngilizce’ye 20.000 yeni kelime daha eklenmektedir. Bu giderek genişleyen kelime dağarcığının ana itici gücü, bilim ve teknolojinin devam eden gelişimidir. Yeni bilim ve teknolojilerin hayata geçirilmesinin yanı sıra niteliklerini, teknik terimdeki işlevini ve genel amacını açıklamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni kelimeler ve bunlarla bağlantılı konuşma dilleri, ortaya çıkan yeni kavramların etrafına daha fazla araştırma çekmeye başladığı için anlam ve yapı oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Genç öğrenciler yeni kelimeleri hızla öğrenebilir: Bir öğrenci günde ortalama 8 kelime olmak üzere her yıl 3.000 yeni kelime öğrenir. Bu sayı elbette bir öğrenciden diğerine önemli derecede değişebilir. İngilizce dilinde, en sık kullanılan 2.000 kelime, uzmanlık alanında olmayan yazılı metinlerde kullanılan kelimelerin yüzde 80-85’ini ve konuşma esnasında kullanılan kelimelerin yaklaşık yüzde 90-95’ini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, İngilizce dilindeki toplam kelime sayısı bir milyon kelimeyi aşıyor ve en yetenekli bilim adamlarının ve mühendislerin bile kelime dağarcığı yaklaşık 200.000 kelimedir. İşlevsel okur-yazar ve süper okur-yazar arasındaki mesafe giderek artmaktadır. Belirli bir konuda uzmanlaşan bazı insanlar, dünyanın geri kalanının kavrayışının ötesinde bir anlayış zarfını zorlarlar. Ve bunu yaparken karşılaştıkları kavram ve olguları tanımlamak için bütünüyle yeni sözcük dağarcığı oluşturdular. Bu süper uzmanlar çoğunlukla, araştırma konusunu gerçekten anlayan tek kişi oldukları bir araştırma topluluğunda faaliyet gösterir. Şu ana kadar bu süper okuryazarların araştırma konusundaki anlayışlarını gelecek nesillere aktarması için birincil araç teknik dergilerde yayınlanan makalelerdir. Yayınlama için katı zorunluluklar nedeniyle bu makalelerin oluşturulması genellikle aylar alır ve pek az kişinin anlayabileceği sözcüklerle yazılır. Yakında makalelerin yayınlanmasına alternatif ders yazılımlarıı oluşturulması beklenmektedir. Geçmişte ders yazılımını geliştirmek zahmetli ve az ilgi görmüş olsa da, yeni ders yazılımı üreticileri tüm bunları değiştirme potansiyeline sahiptir. Eğitim yazılımı, basılı makalelere veya kitap yazmaya alternatif olacak ve süper okuryazarların dünya hakkındaki anlayışlarını yaygınlaştırmak için ek bir kanal görevi görecektir.

Bir cevap yazın