bursa'nın en iyi koleji

İdea Koleji’ne Genel Bakış

İdea Özel İleri Düzey Eğitim Lisesi 2008 yılında dershane olarak kurulmuş, 2015 yılında okula dönüşmüştür. Tam öğrenme eğitim anlayışını benimseyen okulumuzda ders dışında yapılan sınıf etütleri, ek dersler, yazılı çalışmaları ve birebir soru çözümleri ile her öğrencinin tam olarak öğrenmesi sağlanır.

Başarılar, gerçekleşmek için doğru zamanı bekleyen olaylardır. Bu yüzden İdea, öğrencilerinin herbirine  zaman ayırır.

İlke ve Hedeflerimiz

Etik ve ekonominin, eylem ve derin düşüncenin, sevgi ve finansal gücün alıştığımız karşıtlıklarına uyum getirecek liderler düşlüyoruz.

  • Atatürk ilke ve devrimlerini benimsetmek,
  • Ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmek,
  • Türkçeyi ve İngilizceyi etkin biçimde kullanmalarını sağlamak,
  • Bilime, sanata ve spora ilgi duymalarını sağlamak,  —  Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını keşfetmelerini sağlamak,
  • Sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek.
  • Sorun çözme ve bağımsız karar verebilme becerilerini geliştirmek,
  • Etkili iletişim becerilerini geliştirmek, 
  • İlgi ve yeteneklerini keşfederek, geliştirmelerine yardımcı olacak ortamlar hazırlamak, 
  • Akademik benlik kazandırarak bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktır. 

IDEA Koleji 4 kişinin hayat felsefesiyle doğdu, gelişti ve gelişmeye devam ediyor. IDEA öğretmenleri sürekli kendini yenileyen ve geliştiren insanlardır. Öğretmenlerimiz, “öğrenen okul” kavramının ayakta tutulabilmesi için özel önem verdiğimiz bir ilkedir.

Değerlerimiz

Eğitim ve Öğretim çalışmalarında çağdaşlık, disiplin ve istikrar prensipleri üzerine yapılandırdığımız okulumuz her öğrencinin özel olduğun bilinciyle, kendine güvenen, kültür ve inançlara saygılı, paylaşımcı ve yarınlarına güvenen bireyler yetiştirir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve bekasının önemini, değerini kavrayan, 21. yüz yıl becerileriyle donatılmış, bilgi sistemlerine hakim,
teknolojik olarak yeterli, kendisine,yaşadığı çevreye ve farklı kültürlere saygılı, sorumluluk sahibi, duyarlı,
sosyal sorumluluk bilincine sahip,
yenilikçi, lider, global düzeyde geçerli dilleri etkin olarak kullanabilen bireylker yetiştirmektir.

Misyonumuz

Misyonumuz, öğrencilerimizi 21. yüzyıl yaşam ve kariyer becerileriyle donatarak, geleceğin liderleri, bilim insanları ve global ekonomi içinde rekabet edebilen başarılı bireyler olarak yetiştirmek eğitimde bir marka olmaktır.