İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

GÖRÜNTÜLÜ KAYIT POLİTİKASI/AYDINLATMA METNİ

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİNİN YASAL DAYANAĞI

İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (ŞİRKET) tarafından yürütülen görüntülü (kamera ile) izleme faaliyeti, 6698 sayılı KVKK, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA HUKUKUNA GÖRE GÜVENLİK KAMERASI İLE 

İZLEME FAALİYETİ YÜRÜTÜLMESİ

Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla görüntülü (kamera ile) izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirketimiz, bina, tesis ve bunların eklentilerinin içinde ve dışında kurumumuzun, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanununda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kameralarıyla (görüntülü olarak) izleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİNİN DUYURULMASI

Şirketimiz tarafından KVK Kanununun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak, Şirketimizin www.kolejidea.com internet sitesinde bu Politika ve Aydınlatma Metni yayınlanmakta  ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı/işareti bulunmaktadır. (yerinde aydınlatma-katmanlı aydınlatma/bilgilendirme

  İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ              

Görüntülü Kayıt Polikası ve Aydınlatma Metni için https://kolejidea.com/kvkk/goruntulu-kayit-politikasi-aydinlatma-metni/ adresini ziyaret ediniz.

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLME AMACI VE AMAÇLA SINIRLILIK

Şirketimiz, KVK Kanununun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini, güvenlik amaçlarını aşan şekilde, müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (giyinme odaları, tuvaletler vs.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

ELDE EDİLEN VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirketimiz tarafından KVK Kanununun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

İZLEME SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE 

BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Elde edilen bu kayıtlar Kanunun kendisine yetki verdiği kişilerle de paylaşılabilmektedir. (Adli Makamlar, Kolluk Makamları vs.) 

Bu Politika/Aydınlatma Metni, Şirketimizin internet sitesinde ( https://kolejidea.com/kvkk/goruntulu-kayit-politikasi-aydinlatma-metni/ ) yayınlanır. 

İDEA KOLEJ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Bağlarbaşı Mh. Sanayi Cd. No: 342 Osmangazi/BURSA

0 224 452 70 33 / 0 501 207 89 38

www.kolejidea.com