Öğrenci rehberliği

Rehberlik – Kariyer Danışmanlığı, Öğrenci Koçluğu

Özel İleri Düzey Eğitim Fen ve Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendileri için en doğru seçimi yapmaları ve hedeflerini belirlemeleri sağlanır.

İdea’da Kariyer Danışmanı tarafından öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek için çeşitli testler uygulanır ve hedeflerini belirlemeleri sağlanır.

Mesleklerle tanışma seminerleri bu konuda kariyer haritası belirlenmiş öğrencilerimize gerçekçi yollar çizer.