bursa özel anadolu lisesi,

İdea Koleji Konsepti

Okulumuzun müfredatı, okulumuzun doğası ve ahlâkının arkasındaki motor ve itici güçtür. Müfredatımız sayesinde, öğrencilerimize üniversite giriş seçenekleri sürecinde sahip oldukları fırsatları, ilerleme rotalarını ve bitirdiklerinde yaşamlarında kullanabilecekleri değerler sunuyoruz. Müfredatımızın arkasındaki yol gösterici ilkeler, içerdiği mesajlar ve fırsatlar konusunda açık olmaya çok önem veriyoruz. Sürekli değişen eğitim ve istihdamda öğrencilerimizin yaşamdaki başarı şanslarını maksimize etmeye çalışıyoruz.

Temel değerler ve okul amaçları, müfredatla ilgili her türlü konunun merkezindedir. Bu değerler öğrencilerin seçtikleri yolda başarılı olmak için donatılmış kendinden emin, bağımsız düşünebilen bir dünya vatandaşı olmaları için vardır. İdea Koleji dikkatli ve hassas bir öğrenci rehberi olarak, başarı ve ilerlemeyi titizlikle takip etmekte, müfredatını sistematik olarak izlenen fırsat eşitliği ile desteklemektedir.

Bu genel değer ve ilkelerin bir sonucu olarak müfredatımız:

  • Tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve yeteneklerini karşılayan, ilham verici, dinamik ve titizdir.
  • Öğrencileri potansiyellerine ulaşmalarını, zorluklara meydan okumalarını ve aşmalarını teşvik eder.
  • Her öğrencinin bireysel gereksinimlerinin karşılandığı, yeteneklerinin anlaşıldığı ve geliştirildiği, öğrencilerin başarıya ulaştıran, destekleyici ve yapılandırılmış bir öğrenme ortamı sağlar.
  • Öğrencilerimizi kendinden emin bir şekilde üniversiteye ve sonrasında iş dünyasına girmeye hazırlamaya odaklıdır.
  • Her öğrenciye geliştirme ve istihdam olanakları sağlamak için ilgi çekici çeşitli çalışma fırsatları sunar.
  • Demokrasiyi, hukukun üstünlüğüni, bireysel özgürlüğü, karşılıklı saygı ve hoşgörünün önemini anlayan Türk Değerlerini tanıtan bir müfredattır.
  • Müfredatımızda öğrenme değerlendirmeleri kendinden öğrenme süreciyle ilişkilendirilir.
  • Çoğulcu toplumlarda sorumlu aktif vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler.
  • Öğrencilerin öğrenmekten zevk alabilecekleri, yaşam boyu devam edecek ilgi ve tutumlar geliştirebilecekleri heyecan verici, teşvik edicidir.

İdea Koleji müfredatı ve eğitim sistemi hakkında daha fazla bilgi için okulumuzu ziyaret edebilir info@kolejidea.com e-posta adresinden bilgi ve katalog talep edebilirsiniz.