bursluluk sınavı 2020

Değerli veli ve öğrencilerimiz

2024-2025 eğitim öğretim yılı için verilecek burslara ilişkin yaptığımız Bursluluk sınavı, 13 Ocak 2024 Cumartesi Günü okulumuzda tek oturum olarak düzenlenmiştir.

İlgi gösteren tüm veli ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Sınav sonuçları 17.01.2024 Çarşamba günü açıklanacak olup sonuçlarla ilgili bilgilendirme sms yoluyla ayrıca yapılacaktır.

Bursluluk Sınavı hakkında sormak istediklerin varsa lütfen iletişime geç.

Kolej İdea İletişim

Bursluluk Sınavı Nedir?

İdea Koleji bursluluk sınavı, ekonomik dezavantajları olan öğrencilerin eğitim masraflarını tamamının ya da bir bölümünün İdea Koleji tarafından finanse edilmesidir.

2024 Bursluluk Sınavını Nasıl Kazanılır?

Çok sayıda öğrencinin girdiği Idea Koleji bursluluk sınavları,  öğrencileri belli oranlarda değerlendirmek için seçici sistemler kullanır. 

Her başarının arkasında sistemli çalışmak ve disiplinli eğitim süreci geçmektedir. Bursluluk sınavlarını kazanabilmek için öğrenciler, bu sınavı kazanmaya inanmalı ve hiçbir zaman inançlarını kaybetmemelidirler.

Bize göre başarmaya inanmak kazanmanın yarısı değil tamamıdır. Çünkü inanmamızı sağlayan, yaptıklarımızdır!

2024 Özel Okullar Bursluluk Sınavına Nasıl Girilir?

Özel okullarda Bursluluk Sınavı tarihleri ikamet edilen şehre ve okula göre farklılıklar gösterebilir. Sınav yetkisi kanunla MEB tarafından okul müdürlüklerine verilmiştir. Özel okullarda yapılan Bursluluk Sınavları da diğer devlet okulları gibi ücretsizdir.

Öğrenciler sınavdan önce başvuru sürecini iyi takip etmeli ve başvuru esnasında girdiği bilgilerden emin olmalıdır. 

Her okul farklı teknik ve donanıma sahiptir. Sınava ilgilendiğiniz bir okulda girerek, okulu ve öğretmenleri daha yakından tanıma fırsatı elde edebilirsiniz. (Bkz. İdea Eğitim Programları)

Sınava Nasıl Çalışmalı?

Sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler, genellikle belli bir strateji ile çalışmayan ve bu stretijiyi alışkanlık haline getiremeyen öğrencilerdir. Her öğrenci kendi öğrenme becerisini keşfetmeli, kendi çalışma stilini oluşturmalıdır.  

Öğrenme stratejilerinin uygulanmasında motivasyon çok önemlidir ancak temeli disiplinli olmaktır. Çünkü her gün motive olamayız. Motive olamadığımız zamanlarda da yapmamız gerekeni yapmamızı sağlayan şey disiplindir. Disiplin  kısaca bir planlama ve planlananlara uymak için gösterilen çabadır. Öğrenciler, öğrenme sürecinde günlük aktiviteleri de ihmal etmemeli, sosyal ilişkiler kurmalı, sportif faaliyetler gerçekleştirerek zihinsel çeşitliliklerini korumalıdırlar.

Öğrenme sürecinde ebeveynlerin desteği önemlidir. Ebeveynler öğrencilerini her konuda desteklemeli ve çocuklarının eğitim sürecinde yanlarında olduklarını onlara hissettirmelidirler. Başarı bir ekip çalışmasıdır, genellikle tek bir kişinin uğraşı sonucu elde edilemez. Her başarının arkasında görünmeyen kayramanlar olduğu gibi görünmeyen sorumlular da bulunur. (Bkz. İdea Rehberlik Sistemi)

Bursluluk Sınavı Sonuçları Nasıl Hesaplanıyor?

Bursluluk Sınavı soruları için verilen cevaplar hesaplanırken, her testin standart puanları, ilgili katsayılar ile çarpılarak ağırlıklı standart puanları hesaplanır. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanır ve Toplam Ağırlıklı Standart Puan bulunur. Değerlendirme aşamasında Merkez Sınav Kuruluya da yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular, değerlendirme dışında bırakılarak, diğer soruların puan değerleri yeniden belirlenir.

Bursluluk Sınavı puan hesaplama yapılırken, sınava katılan tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek testtlerin ortalaması belirlenir. Ham puanlar ve test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı, her testinstandart sapma değerini belirler.

Öğrencilerin her testen gelen standart puanı, ilgili testen gelen ortalama ve standart sapma kullanılarak hesaplanan aday ham puanlarının ortalamasını 50, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her testin standart puanları, ilgili katsayılar ile çarpılarak ağırlıklı standart puanları hesaplanır. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanır ve Toplam Ağırlıklı Standart Puan bulunur.

Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk Sinavı sonuçları İdea Koleji’nde 20 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak, eposta ile öğrencilere duyurulacak ve web sitemizde yayınlanacaktır.

Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandıktan sonra kazanan öğrencilerimiz neler yapmalılar?

Bursluluğa hak kazanan öğrencilerin bu burslarını ne kadar ve hangi süreler dahilinde alacağı da İdea Koleji yönetmelikte belirtilmiştir. 

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL İDEAL DÜZEY FEN ve ANADOLU LİSESİ BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ

Madde 1, 2

Madde1 – Kapsam; 
Bu şartname, Özel İdeal Düzey Anadolu Lisesi tarafından düzenlenecek olan bursluluk sınavına katılacak tüm özel ve devlet okullarındaki, 8., 9., 10., 11. sınıflarda okuyan öğrencileri kapsar.

Madde 2 – Dayanak; 
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan 62. ve 63. maddeler.

Madde 3 – Tarih ve Oturum; 
14.01.2023 tarihinde;

1. OTURURM 11:00 – 13:00 (SORU SAYISI 80 SÜRE 120 DK)
2. OTURUM 15:00 – 17:00 ( SORU SAYISI 80 SÜRE 120 DK)

Madde 4 – Başvuru Koşulları; 
Başvuru tarihleri : 10 Aralık 2023 – 10 Ocak 2024 
Online Başvuru : https://kolejidea.com 
Telefonla Başvuru : 224 452 70 33 – 501 207 89 38 şeklinde başvurular alınmaktadır.

Madde 5 – Sınav Uygulama Koşulları; 
Sınav, 80 soru olup sınav süresi 120 dakikadır. 
4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

Madde 6 – Bursluluk Oranları; 
*90-80 net arası : %100 
*80-70 net arası : %75 
*70-60 net arası : %50 
*60-50 net arası :%40 
*50-40 net arası :%25

*Sınava katılan tüm öğrencilere :%10 oranında indirim uygulanacaktır.

Madde 7 – Kazanılan Bursun İptali -Öğrencinin Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği gereğince disiplin cezası alması durumunda bursluluk hakkı sona erer.

Öğrencinin yıl sonu başarı puanının 90’ın altına inmesi halinde bursluluk hakkı sona erer.

Madde 8 – Genel İlkeler *Bursluluk indirimi yalnızca eğitim bedeli için geçerlidir. Yemek, kıyafet, servis, kırtasiye bu indirime dahil değildir.

*Sınavlar 8., 9., 10. ve 11. Sınıf öğrencilerine uygulanacaktır. *Sınav sonuçları ile ilgili olarak, velilerle iletişime geçilecektir.

*Bursluluk indiriminden yararlanan öğrenci ayrıca erken kayıt indiriminden yararlanamaz.

*İndirimler yıllık olup öğrencinin bursluluk hakkını madde 7 gereğince kaybetmemesi gerekir. *Bursluluk indirimleri, 10 Ocak 2023 tarihine kadar kayıt yaptırıldığında geçerlidir. *İndirimli öğrenci kayıtları boş kontenjanlarla sınırlıdır.

*Bursluluk sınavı için başvurular 10 Ocak 2023 da sona erer.

*Sınavlar Özel İdea Koleji, Bağlarbaşı Mah. Sanayi Cad. No:342 Osmangazi/BURSA adresinde uygulanacaktır.

Özel İdeal Düzey Eğitim Kurumları

2024 Bursluluk Sınavı

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı Bursa İdea Koleji’nde yapılacak olan Bursluluk Sınavı

 
 

Yükseköğretim Sınavı (YKS) Giriş Klavuzu

osym yksYükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adayların dikkat etmesi gereken hususlar.

YKS Klavuzu