Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Neden öğrenmek isterler? motivasyonları nedir? Bir kişinin aklını bilgi ile doldurma arzusunu kontrol eden sürücüler nelerdir?

Maslow’un İnsan İhtiyaçları Hiyerarşisi

Abraham Maslow’un 1943 tarihli A Kuramı, İnsan Motivasyonunda öne sürdüğü bir teoridir. Teori, insanların “temel ihtiyaçları” karşılandığında, belirli bir hiyerarşiyi işgal eden daha ​​yüksek ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ettiklerini iddia ediyor.

Maslow’un ilk hiyerarşisi iki gruplamaya dayanıyordu: eksiklik ihtiyaçları ve büyüme ihtiyaçları. Eksik ihtiyaçlar içinde, her bir alt ihtiyaç bir sonraki üst seviyeye geçmeden önce yerine getirilmelidir.

Bu ihtiyaçların her biri tatmin edildiyse, ve eğer ileriki bir zamanda bir eksiklik tespit edilirse, kişi eksikliği gidermek için harekete geçecektir.

İlk dört seviye:

 • Fizyolojik: açlık, susuzluk, bedensel rahatlık, vb
 • Güvenlik / güvenlik: tehlike dışı;
 • Aidat ve Sevgi: başkaları ile ortaklık, kabul görme
 • Değer görmek: yetkin olmak, onay almak ve onaylamak.

Maslow’a göre, bir birey ancak eksiklik ihtiyaçları karşılanırsa büyüme ihtiyaçları üzerine hareket etmeye hazırdır. Maslow’un düşüncesi sadece bir büyüme ihtiyacını içermiştir.

Kendini gerçekleştirme

Kendini gerçekleştiren kişiler şu şekilde karakterize edilmiştir:

 • Problem odaklı olanlar
 • Hayatı sürekli bir coşku ve tazelikle yaşayanlar
 • Kişisel gelişim hakkında endişelenenler
 • En yüksek deneyime sahip olma yeteneğinde olanlar

Maslow daha sonra kendini gerçekleştirmenin büyüme ihtiyacına yeni bir boyut ekleyerek, kendi kendini gerçekleştirme altındaki iki alt düzey büyüme ihtiyacını ve bu seviyenin üzerinde de bir tane daha tanımlamaktadır:

 • Bilişsel: bilmek, anlamak ve keşfetmek
 • Estetik: desenler, simetri, düzen ve güzellik
 • Kendi kendini gerçekleştirme: kendini gerçekleştirme ve potansiyelini farketme.
 • Kendini aşma: ego ötesi bir bağlanmaya veya başkalarının kişisel bir başarı bulmasına yardımcı ve potansiyel fark.

Öğrenmeye yönelik motivasyonlarımız benzer modeller oluşturur. Maslow’un temel kavramı, hiyerarşideki daha yüksek ihtiyaçlara odaklanmanın, piramidin adaha altındaki tüm ihtiyaçların tamamen tatmin edildikten sonra gerçekleşmesidir.

Bu nedenle, öğrenme arzumuz ve öğrenmek istediğimiz konular, kendimizi bulmuş olduğumuz duruma bağlı olarak değişir. Örneğin, hayatta kalma konusunda endişeliysek, matematik ve fen bilgisi öğrenme arzumuz çok az olacaktır.

Böyle bir durumda, örn: doğa sporları gibi konular hakkında bilgi edinmek için büyük bir istek duyarız. Bizi çevreleyen problem setleri ve bu problemleri çözme becerimiz, öğrenme motivasyonumuza sürekli olarak yeniden odaklanan bir mercek gibidir.

Maslow’un temel kavramı, insanların kendi potansiyellerine vardıkça ve kendini aştığı ölçüde, bilgelik geliştirdiği ve çok çeşitli durumlarda ne yapacağını otomatik olarak bilmesidir.

En yüksek kendini gerçekleştirme düzeylerinin doğası gereği her insanda bulunduğunu söyler ve bu çalışma kendi alanındaki en önemli katkılarından biri olabilir.