Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Günümüzde hayatın her alanındaki sürekli artan ilerleme oranlarının modern toplumlarda eğitimin yaygınlaşmasına atfedildiği konusunda neredeyse evrensel bir fikir birliği vardır. Lise, bir öğrencinin hayatının biçimlendirildiği bir zaman dilimidir ve genç vatandaşlarının eğitimine öncelik veren ülkeler, çok geçmeden endüstrilerinde veya sosyal düzeylerinde veya her ikisinde hızlı genişlemeler yaşama eğilimindedir.

Lise eğitimi bu kadar değerliyse, tıpkı diğer herhangi bir metada olduğu gibi, arz arttığında sahibine değer kaybettirmesi mümkündür. Ek olarak, eğitime erişimin artması, şüphesiz, tartışmalı şekilde şişirilmiş eğitim sisteminin verimliliğini etkilemektedir. Eğitim materyallerini sürekli olarak ebeveynlerin yükselen standartlarına ve öğrencilerin çeşitli öğrenme tarzlarına uyarlamak zorunda olmanın bir yansıması olarak eğitimcilerin işi her geçen yıl daha zor hale gelmektedir.

Öğrencilerin lise eğitimlerine dayalı olarak üniversite, kariyer ve yaşam planlarını geliştirirken karşılaştıkları en önemli hususlarda bir pozisyon geliştirmeleri önemlidir. Bugün, bazı eğitim derecelerinin popülaritesi ve yatırım getirisi neredeyse ters orantılı hale gelmiştir. Üniversiteden vazgeçip ekonomide başarılı olma eğiliminde olan lise mezunları, aynı zamanda geleneksel olarak yüksek öğrenim dereceleriyle ilişkili olmayan işlere, imalat, madencilik gibi mavi yakalı alanlara ve tarıma yönelmektedir. Erkeklerin bir kısmı üniversite bitirmeden de iş hayatında başarı yakalayabilseler de kızların liseden ayrılması daha fazla dezavantaj içererebilir, iyi bir işe sahip olmak için üniversite dışında bir seçenekleri daha azdır. Bu nedenle günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde üniversite diploması sahiplerinin çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır.

Üniversite derecelerinin devalüasyonu bir sır değildir. Yıllar önce, lisans derecesi daha iyi işler elde etmenin anahtarıydı, ancak günümüzde daha fazlasına ihtiyacınız vardır. İşverenler, temel bir eğitim derecesinin gerekli olduğunu, ancak iş deneyiminin kendinizi öne çıkarmanın bir yolu olarak vurguluyorlar.

Herkese uyan tek bir eğitim sistemi giderek anlamsızlaşmaktadır. Herkes kendi özel tarzıyla benzersizdir, bu nedenle tek bir türde eğitim her insan için uygun değildir. Genellikle okullar öğrencileri yaşlarına göre gruplandırır, ancak bu yeterli değildir, özel ihtiyaçları olan ortalamanın altında bir öğrenci için ekstra şeyler gerekebilir ve aynı zamanda daha verimli düşünme biçimleri keşfetmiş öğrenciler için de özelleştirilmiş eğitim gereklidir.

Toplumda gelişen teknoloji ve sosyal ideallerin gittikçe artan oranından ve başarılarından zevk alan herkes, eğitimin öğrenciler için değerli olduğunu bilir. Eğitimin değerini tartmak için üç ana ölçüt vardır: Birincisi eğitimin erişilebilirliğidir; ikincisi, eğitimin kendisinin kalitesidir; ve üçüncüsü, eğitimi yöneten sistemin verimliliğidir. Örneğin herkes liseye gittiği için, her birey için bir diplomanın değeri düşer: ve eğitim sistemi, öğrenci bolluğundan aşırı şişirilmiş, verimsiz hale gelir farklı geçmişlerden ve ihtiyaçlardan gelenlere hizmet etmek için yeterli donanıma sahip olamaz.

Bu nedenle, çoğu lise eğitimi son derece yetersizdir, çünkü geniş erişim, diplomayı değersizleştiren ve öğrencilerin belirli demografiklerinin ihtiyaçlarını yetersiz bir şekilde ele alan bir sistem yaratır. Eğitimin topluma kazandırdığı değer ile birey için kastedilen ikilik arasında bir ayrım yapılmalıdır. İronik bir şekilde, eğer serbest piyasa fikirleri tutarlı bir şekilde eğitime uygulanırsa, bireylere yeterince eğitimin verilmediği rahatlıkla görülebilir.

Arz ve talep prensiplerine göre, bugün lise eğitimine geniş erişim, eğitim alan öğrenciler için değerini azaltmaktadır. Nihayetinde, yüksek değerli bir eğitim sağlamanın çözümü, sadece toplum genelinde ona yaygın erişim sağlamaktan daha fazla nüans gerektirecektir. Bugün bir lise eğitiminin pratik değeri diplomanın kendisi değildir. Lise eğitiminin değerlendirilmesinde bir sonraki soru, üniversite derecesinin değerlendirilmesidir.

İdea Koleji günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarının bilinciyle, her bir öğrencisinin öğrenme ve uygulama yeteneklerine göre eğitim vermeyi ve yıllardır sürdürdüğü bire bir eğitim anlayışıyla öğrencilerinin gerçek potansiyellerini keşfetmelerini amaç edinmiştir.

Cengiz Demirtaş
İdea Koleji Okul Müdürü

Lise Eğitiminin Değeri 1 İdea Koleji