Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Gelecekte yapay zeka ve blockchain teknolojileri öğrencileri sürekli olarak değerlendirmeye başlayacak ve sınavlara giderek daha az ihtiyaç duyulabilecek. Sınavlarla ilgili sorunlar sınavlara giren herkes tarafından iyi bilinir. Öğrencilerin geleceklerine genellikle bir günde birkaç saat süren tek bir sınavda nasıl performans göstereceklerine göre karar verilir.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, yapay zekanın gelişiminin de etkisiyle gelecekte sınavların gerekliliğinin ciddi bir şekilde yeniden düşünülmesine yol açtı.

Normalde yapay zekayı sürücüsüz arabalar veya Google algoritmaları ile ilgili olarak duyarız, ancak şu an bile batıda okullarda hali hazırda birçok uyarlanabilir öğrenme platformu, öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarına göre ders içeriği sunmak için algoritmik karar verme sürecini kullanmaktadır.

Öğretmenler, davranış ve öğrenme verimini artırmak üzere oturma planlarını optimize etmek için ‘yapay zeka öğretim asistanı’ araçları kullanmaktadır. Hangi okulların teftişlerde başarısız olma olasılığının yüksek olduğunu tahmin etmek için kullanılan yapay zeka algoritmaları bile vardır. Son gelişmeler, yapay zeka ile sürekli değerlendirmeyi mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda büyük ölçekte pratik hale getirir.

Doğal dil işlemedeki gelişmeler, yapay zekanın bir denemedeki nesir içeriğini, yapısını ve stilini analiz edebilir hale getirmiştir. Yapay zeka araçları, öğrencilerin belirli bir konuda nasıl ilerlediğini gerçek zamanlı olarak değerlendirebilir ve öğrencinin bir dersin ne kadarında uzmanlaşmadığını açıklayan bir sayıdan ziyade, iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayan yararlı geri bildirimler sağlayabilir.

Okullarını bitirip üniversiteye gidecek öğrencilerin çok çeşitli bilgi, beceri ve niteliklere ihtiyacı vardır. Sınavlar bunların yalnızca dar bir bölümünü ölçebilir. Kolejler, üniversiteler veya işverenler, öğrencilerin bilgili, dirençli ve bağımsız düşünürler olup olmadığını nasıl bilecekler? Ya da meslektaşlarıyla işbirliği yapma, tartışma veya yaratıcılık yeteneklerini nasıl anlayacaklar?

Göreceli olarak, yapay zeka henüz emekleme döneminde olsa da araçlar, öğrencilerin problem çözme, takım çalışması ve hatta tolerans gibi becerilerdeki yeteneklerini ölçmek için sanal öğrenme platformları tarafından toplanan verileri analiz edebilmektedir.

Mevcut eğitim sistemimiz için sınavların önemini göz ardı edemeyiz. Sınavlar bir öğrencinin okulda başarılı olup olmadığını tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda okullarımızın başarılı olup olmadığını belirlemenin anahtarıdır. Sıkı bir hesap verebilirlik sisteminin, yani sınavaların pek çok faydası vardır, ancak sınav odaklı sorumluluğun dar kapsamının olumsuz yan etkileri de vardır.

Okulları, sınavlarda nasıl performans gösterdiklerinden ziyade öğrencilerinin nasıl geliştiğine göre değerlendirmeliyiz, bu yapay zeka ile mümkün, ancak hala cevaplanması gereken önemli sorular var!

Yapay zekanın adil ve doğru kararlar almasını nasıl sağlarız? Öğrenci verilerinin sahibi kim olacak ve kim kontrol edecek? Bu geçiş sosyal hareketliliği ve eşitsizliği nasıl etkileyecek? Öğretmenlerin rolü (ve eğitimleri) açısından ne anlama geliyor? Ne tür teknolojik altyapı iyileştirmelerine ihtiyacımız var?