Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Çanakkale Muharebeleri Türk milletinin hafızasına kazınan, hatırası hep taze kalan, üzerinden geçen yıllara rağmen hâlâ coşkuyla anılan, hakkında kitaplar yazılıp filmler çekilen büyük bir
zafer, kahramanlık ve mücadele örneğidir.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 1 İdea Koleji

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muhare­belerini kazandıran bu yüksek ruhtur. 

Kemal Atatürk

Milletlerin tarihinde sonuçları itibarıyla yeni bir çağın açılması, yeni bir dönemin başlaması veya bir kırılma ve çözülmenin yaşanmasına vesile olan savaşlar vardır. Olumlu ya da olumsuz, sonucu ne olursa olsun bu
savaşlar milletlerin hafızasında her zaman canlı ve taze kalırlar. Anadolu’yu Türklere açan Malazgirt Savaşı, yeni bir çağı başlatıp Osmanlı Devleti’ni bir dünya devleti haline getiren İstanbul’un fethi ve 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı bu savaşlardandır.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 2 İdea Koleji

Osmanlı Devleti ekonomik ve askerî yönden zayıf ve bitti gözüyle bakılan bir devlet durumunda iken girdiği I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında umulmayan parlak sonuçlar almışsa da uzayan savaşın ağır yükünü taşıyamamıştır. Savaşta uğranılan yenilgi Osmanlı Devleti’nin fiilen yıkılmasının başlangıcı olmuştur. Ancak yıkılırken bile eski ihtişamlı ve heybetli günlerine nazire yaparcasına zaferler kazanmaktan da geri
kalmamıştır. İşte bunlardan birisi, günümüzde bile bir darb-ı mesel olarak milletimizin dilinde dolaşan “Çanakkale Geçilmez” sözünü dost ve düşmana kabul ettiren, hem deniz hem de karada kazanılan Çanakkale Zaferi’dir.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 3 İdea Koleji

Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.

Churchill

Osmanlı Devleti’nin yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin tesisinde maddî ve manevî açıdan Çanakkale Zaferi’nin büyük katkısı vardır. Çanakkale Muharebeleri, Osmanlı Devleti tarihinde görülmedik derecede,
millî bir ruhla yurdu korumak düşüncesiyle yapılmıştı. Burada yeşeren yurdu korumak fikri ve oluşan millî ruh Kurtuluş Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır. Çanakkale Muharebeleri’ne yarbay rütbesi ile bir tümen
komutanı olarak katılan ve zamanla üstün komuta yeteneği ve liyakatiyle parlayarak albay rütbesi ile kolordu komutanlığına getirilen, Anafartalar ve Conkbayırı muharebeleriyle düşmanın Çanakkale Cephesi’ndeki son ümitlerini de boşa çıkaran Mustafa Kemal “Anafartalar Kahramanı” ve
“İstanbul’u kurtaran komutan” unvanlarıyla bütün yurtta tanınmıştır.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 4 İdea Koleji

Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir.

– Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo Miki

I. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkenin işgale uğraması üzerine başlatılan Millî Mücadele’ye Türk milletinin inanması ve destek vermesinde hiç şüphesiz bu kurtuluş hareketinin başında Çanakkale’den dolayı bir kahraman olarak tanıyıp güvendikleri Mustafa Kemal’in bulunmasının etkisi büyük olmuştur.

Çanakkale Muharebeleri çeşitli renklerde, farklı milletlerden insanları (İngiliz, Fransız, Cezayirli, Hintli, Nepalli Gurkalar, Senegalli, Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Yeni Zelanda yerlisi Maoriler…) aynı cephede buluşturan, kara, deniz ve havada çok çetin mücadelelere sahne olan, birkaç metrelik bir siper hattını zapt etme veya bir tepeciği ele geçirmenin savaşın gidişatına tesir edebilecek ölçüde önemli olduğu dar bir sahada cereyan eden, karşılıklı siperlerin arasındaki mesafe yer yer 8-10 metreye kadar inebilen benzeri
görülmedik, kendine özgü özellikler taşıyan sıra dışı bir mücadeledir.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 5 İdea Koleji

Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlen­meden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.

Kemal Atatürk

Çanakkale Muharebeleri, üzerinde en fazla araştırma yapılıp kitap yazılan savaşlardan biridir. Savaşa katılan ülkelerden İngiltere, Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bu savaşlar üzerine çok ciddi araştırmalar yapılmış savaşa katılanlar tespit edilip onlarla görüşülmüş; yazılı, sesli ve görüntülü kayıtlar tutulmuştur.

Doç. Dr. Yusuf SARINAY