Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Öğrencilerin uzun süren okul yaşamlarını düşünerek nasıl öğreneceklerini bildiklerini varsayabilirsiniz. Ancak okula gidiyor olmaları, öğrenmeyi bilen, kendi kendini yöneten bir öğrenci oldukları anlamına gelmez. Öğrencilerin öğrenme ve çalışma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, yalnızca okul döneminde değil, yaşam boyu öğrenen bir birey olarak da başarılı olmalarına yardımcı olmanın anahtarıdır.

Eğitim Psikolojisi

Eğitim psikolojisi alanındaki araştırmalar, öğrencilerin öğrenme yollarını eğitmenler için aydınlatmaya devam ediyor. Bu bilimsel kaynaklar, eğitmenlerin öğrencilerin sınıfa getirdikleri ön bilgileri nasıl dikkate alabileceğini vurgulamak ve öğrencilerin yeni bilgiler oluşturmasını, öğrenme üzerine düşünmesini ve diğer senaryolara aktarımını teşvik eden ortamları geliştirmek için temel bulguları birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Deneyimli Öğrenciler

Liseye giden öğrenciler tecrübeli birer öğrenci olarak yılların eğitim deneyimine sahiptir ve bu, sınıfta öğrenmeye verdikleri tepkileri doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, eğitmenler bu tür bilgileri değerlendirmeli ve bu bilgilerin pedagojiyi nasıl etkileyebileceği konusunda stratejiler oluşturmalıdır.

Üstbiliş

Üstbiliş, düşünme hakkında düşünme veya kişisel alışkanlıklar, bilgiler ve öğrenmeye yönelik yaklaşımlar üzerine düşünme sürecidir. Orta öğretimde öğrencileri motive etme ve soyut anlama yoluyla becerilerin ve içeriğin aktarılmasını sağlaması açısından değerlidir.

Sosyal Ortamlar

Bilişsel ve eğitim bilimlerinde bir yüzyıldan fazla araştırma, öğrencilerin sosyal sınıf ortamlarında önemli öğrenme kazanımları elde ettiğini doğrulamaktadır. Sosyal etkinlikler, öğrencilerin anlamayı ifade etmeleri, kavram yanılgılarını fark etmeleri ve iletişimi geliştirmeleri için birlikte çalışmasına yardımcı olur.

Bilgi İnşaası

Öğrenciler, aktif sosyal sınıflarda etkileşim ve çeşitli yaklaşımlar yoluyla, yeni bilgileri zaten bildikleri bilgi ve kavramlarla birleştirerek öğrenirler. Eğitmenler, öğrencilerin birbirleriyle derinden bağlantılı, aktarılabilir ve sağlam bir hafıza ve beceri temellerine dayanan kavramsal çerçeveler oluşturmayı öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Bilgi Aktarımı

Bilgi transferi, bir öğrencinin belirli bilgi veya becerilerde ustalaştığı ve bu bilgi veya beceriyi farklı bir bağlamda uygulayabildiği bilişsel bir uygulamadır ve genellikle gerçek öğrenmenin bir damgası olarak kabul edilir. Öğrenme teorisi, çeşitli öğretim stratejilerinin öğrencilerin bilgilerini transfer etmek için entelektüel olgunluğa erişmelerine yardımcı olabileceğini öne sürer.

Önce konsept, sonra jargon öğrencilerin anlama kabiliyetini artırır.

LisaMcDonnell, MeganK.Barker, CarlWieman (Concepts First, Jargon Second Improves Student Articulation of Understanding)