Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Pandemi nedeniyle eğitimde yaşanan aksamalar 161 ülkede 1,6 milyardan fazla çocuk ve gencin okula gidememesine neden oluyor. Bu rakam dünyadaki kayıtlı öğrencilerin %80’ine yakındır. 

Paandeminin bu evresinde çocuklarımızı etkileyebilecek olan endişeler?

  • Öğrenmede kayıplar
  • Artan okul bırakma oranları
  • Düzensiz beslenme

Eğitimde eşitliğin olmadığı ülkelerde bu olumsuz etkiler orantısız bir şekilde yoksul çocuklar tarafından daha fazla hissedilecektir.

Artan Okul Bırakma Oranları

Okula geç başlamak veya ara vermek birçok çocuğun gelişimini olumsuz etkilemeye ek olarak ebeveynlerin ve öğretmenlerin düzenini bozar. Uzaktan öğrenme stratejileri yoluyla bu etkiyi azaltmak için çok şey yapılabilir. Ülkemizde birçok okul çevrimiçi öğrenme stratejilerine geçmektedir.

Orta gelirli ve fakir ülkelerde durum çok daha karışıktır ve uygun şekilde hareket edilmezse zaten var olan geniş fırsat eşitsizliği artacaktır. Dünyadaki çocuklarının çoğunun bir ders çalışma masası, kitapları, internet bağlantısı, dizüstü bilgisayarı ve destekleyici ebeveynleri yoktur.

Online Eğitim

Ders planlarının, videoların, öğreticilerin ve diğer kaynakların öğrenciler ve öğretmenler için erişilebilir olmasını sağlamak için çevrimiçi araçlar kullanılmalıdır. Online eğitim her zamankinden daha önemlidir.

Çocukların, özellikle genç ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime katılımını sürdürmek kritik önem taşır. Birçok ülkede okulu bırakma oranları hala çok yüksektir ve uzun bir ayrılma dönemi daha fazla artışa neden olabilir. Okula gitmek sadece matematik ve fen öğrenmekle ilgili değil, aynı zamanda sosyal ilişkiler ve akranlar arası etkileşimlerin geliştirilmesi, vatandaş olmayı öğrenmek ve sosyal beceriler geliştirmekle de ilgilidir. Bu nedenle, okulla her türlü yolla bağlantıda kalmak önemlidir. Her zaman son derece önemli olan ebeveynlerin ve ailenin rolü, bu dönemde daha da kritiktir.

Okul beslenme programları, çocuklara günün en besleyici öğünü sağlar. Bilişsel gelişim ve esenlik için çok önemlidirler. Bu beslenme programları pandemi döneminde ek hijyen katmanları ile karmaşık lojistik ve idari çabalar gerektirmektedir.

Şu anda tüm eğitim kurumlarının misyonu aynıdır. Pandemiye karşı en iyi önlemleri alarak yaşadığımız eğitim krizinin üstesinden gelmek. Bugünün zorluğu, bu salgının eğitim üzerindeki olumsuz etkisini mümkün olduğunca azaltmak ve daha verimli olan yüz yüze eğitim sistemine geri dönmek için bu deneyimi geliştirmektir.

Okullar bu krizle başa çıkarken, tüm eğitim kurumları yenilenmiş bir sorumluluk duygusuyla ihtiyaçları daha iyi anlayarak düşünmeli ve gereğini yapmalıdır. Tüm çocukların kaliteli bir eğitim için şansı vardır.

İstatistikler: Unicef, WorldBank