Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Metaverse ile Eğitimde Elde Edilen Başarılar ve Bilimsel Kanıtlar 1 İdea Koleji

Metaverse’in eğitimdeki kullanımı üzerine yapılan araştırmalar, çeşitli eğitim bağlamlarında metaverse’in etkinliğini destekleyen önemli gelişmeler ve bilimsel kanıtlar ortaya koymaktadır. Chamorro-Atalaya (2023), COVID-19 pandemisi sırasında üniversite eğitiminde metaverse’in akademik başarıyı ve öğrenci etkileşimini önemli ölçüde artırdığını, özellikle tıp, mühendislik ve yönetim alanlarında olduğunu göstermektedir (Chamorro-Atalaya 2023).

Benzer şekilde, Lopez-Belmonte ve diğerleri (2023), metaverse’in öğrenme sonuçlarını ve öğrenci katılımını artırma potansiyeline sahip olduğunu, ancak uygulamanın henüz başlangıç aşamalarında olduğunu ve etkinliğini optimize etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bulmuşlardır (Lopez-Belmonte ve diğerleri, 2023).

Hemşirelik eğitiminde, metaverse’in bilgi, özgüven, katılım ve performansı iyileştirdiği, ancak belirli öğrenme sonuçlarıyla ilgili bazı karışık bulgular olduğu belirtilmektedir (whyttawusx, 2022). Hwang (2023), farklı motivasyon seviyelerine sahip öğrencilerin metaverse’i nasıl algıladığını incelemiş ve yüksek motivasyonlu öğrencilerin deneyimsel öğrenme fırsatlarından daha fazla faydalandığını bulmuştur (Hwang ve diğerleri, 2023).

Son olarak, metaverse’in eğitimde benimsenmesi için kritik başarı faktörleri belirlenmiş ve sistemin kullanışlılığını artırmak için tüketici davranışlarının ve benimseme modellerinin anlaşılmasının önemi vurgulanmıştır (2023).

Seri NumarasıMakale BaşlığıİçgörüAtıf Sayısı
1The Metaverse in University Education during COVID-19: A Systematic Review of Success Factors (Chamorro-Atalaya ve diğerleri, 2023)Pandemi sırasında metaverse’in akademik başarıyı ve öğrenci etkileşimini nasıl artırdığı vurgulanmaktadır.
2Metaverse in Education: a systematic review (Lopez-Belmonte ve diğerleri, 2023)Metaverse’in öğrenme sonuçlarını ve öğrenci katılımını artırma potansiyeli tartışılmaktadır.8
3The Use of Metaverse in Nursing Education (whyttawusx, 2022)Metaverse’in hemşirelik öğrencilerinin bilgi, özgüven, katılım ve performansını nasıl etkilediği incelenmektedir.1
4Conceptions of the metaverse in higher education: A draw-a-picture analysis and surveys to investigate the perceptions of students with different motivation levels (Hwang ve diğerleri, 2023)Öğrencilerin motivasyon seviyelerinin metaverse’i algılama ve kullanma biçimlerini nasıl etkilediği araştırılmaktadır.
5The Critical Success Factors of Metaverse Adoption in Education (2023)Metaverse’in eğitimde benimsenmesi için kilit başarı faktörleri belirlenmiştir.1
Metaverse ile Eğitimde Elde Edilen Başarılar ve Bilimsel Kanıtlar 2 İdea Koleji

Eğitim kurumlarında metaverse’in benimsenmesi için kritik başarı faktörleri nelerdir?

Eğitim kurumlarında metaverse’in benimsenmesi için kritik başarı faktörleri, çeşitli çalışmalarda ele alınmış ve birkaç temel alan üzerinde durulmuştur. Chamorro-Atalaya ve diğerleri (2023), metaverse’in COVID-19 pandemisi sırasında üniversite eğitiminde akademik performansı ve öğrenci etkileşimini artırdığına dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, özellikle tıp, mühendislik ve yönetim alanlarında metaverse’in etkili olduğu vurgulanmıştır (Chamorro-Atalaya ve diğerleri, 2023).

Salloum ve diğerleri (2023) ise, metaverse’in eğitimde sürekli kullanımına yönelik sürdürülebilir bir model önermekte ve yenilikçilik, bağlam farkındalığı, algılanan keyif ve değer gibi faktörlerin önemine işaret etmektedir (Salloum ve diğerleri, 2023).

Mesquita ve Peres (2016), teknoloji benimsemenin başarısının, uygulandığı organizasyon ve bireylerle ilgili faktörlere bağlı olduğunu belirtmektedir (Mesquita ve Peres, 2016).

Ayrıca, metaverse’in eğitimdeki başarısının, topluluk tanımlama düzeyleri ve topluluk içi güven gibi faktörlerle ilişkili olduğu vurgulanmıştır (Changsoo ve diğerleri, 2010).

Son olarak, yenilikçi uygulamaların benimsenmesinde tüketici davranışlarının ve benimseme modellerinin anlaşılmasının kritik olduğu belirtilmektedir (2023).

Seri NumarasıMakale BaşlığıİçgörüAtıf Sayısı
1The Metaverse in University Education during COVID-19: A Systematic Review of Success Factors (Chamorro-Atalaya ve diğerleri, 2023)Pandemi sırasında metaverse’in akademik başarıyı ve öğrenci etkileşimini nasıl artırdığı vurgulanmaktadır.
2Critical Success Factors in the Adoption of Technologies in Education in Higher Education: The Case of ISCAP Polytechnic of Porto (Mesquita ve Peres, 2016)Teknoloji benimsemenin başarısının, uygulandığı organizasyon ve bireylerle ilgili faktörlere bağlı olduğu belirtilmektedir.6
3The Factors of Successful Metaverse (Changsoo ve diğerleri, 2010)Metaverse’in başarısının, topluluk tanımlama düzeyleri ve topluluk içi güven gibi faktörlerle ilişkili olduğu vurgulanmaktadır.
4Sustainability Model for the Continuous Intention to Use Metaverse Technology in Higher Education: A Case Study from Oman (Salloum ve diğerleri, 2023)Metaverse’in sürekli kullanımına yönelik sürdürülebilir bir model önerilmekte ve yenilikçilik, bağlam farkındalığı, algılanan keyif ve değer gibi faktörlerin önemi vurgulanmaktadır.2
5The Critical Success Factors of Metaverse Adoption in Education (2023)Yenilikçi uygulamaların benimsenmesinde tüketici davranışlarının ve benimseme modellerinin anlaşılmasının kritik olduğu belirtilmektedir.

Metaverse teknolojisinin eğitimdeki uzun vadeli etkileri

Metaverse teknolojisinin eğitimdeki uzun vadeli etkileri üzerine yapılan araştırmalar, bu teknolojinin eğitim sistemine sunduğu çeşitli avantajları ve zorlukları vurgulamaktadır. Hussain (2023), metaverse’in coğrafi sınırları ortadan kaldırarak eğitimde erişilebilirliği artırabileceğini ve kaynak paylaşımını küresel ölçekte mümkün kılabileceğini belirtmektedir. Ancak, bu teknolojinin tam potansiyeline ulaşabilmesi için önemli yatırımlar ve pandemi gibi büyük çaplı bir değişim gerektiğine dikkat çekmektedir (Hussain, 2023).

Rahman ve diğerleri (2023) ise, metaverse’in eğitim sektörünü büyük ölçüde değiştirebileceğini ve kaliteli eğitimi uzaktan erişilebilir hale getirebileceğini savunmaktadır. Ayrıca, 3D simülasyonlar ve sanal kampüsler gibi uygulamaların eğitimi daha çekici ve etkili hale getireceğini vurgulamaktadır (Rahman ve diğerleri, 2023).

Tsai (2022), metaverse’in dijital avatarlar ve merkezi olmayan değer sistemleri gibi özelliklerle eğitimde yeni yaklaşımlar geliştirilmesine olanak tanıyacağını belirtmektedir (Tsai, 2022).

Yu (2023) ise, metaverse’in kullanımının kabul edilmesinde algılanan yararlılık ve kullanım kolaylığının önemli olduğunu ve gelecekte daha geniş eğitim alanlarında bu faktörlerin araştırılması gerektiğini vurgulamaktadır (Yu, 2023).

Seri NumarasıMakale BaşlığıİçgörüAtıf Sayısı
1Metaverse for education – Virtual or real? (Hussain, 2023)Metaverse’in coğrafi sınırları ortadan kaldırarak küresel ölçekte kaynak paylaşımını mümkün kılabileceği belirtilmektedir.
2Use of Metaverse Technology in Education Domain (Rahman ve diğerleri, 2023)Metaverse’in eğitim sektörünü değiştirebileceği ve kaliteli eğitimi uzaktan erişilebilir hale getirebileceği savunulmaktadır.1
3The Value Chain of Education Metaverse (Tsai, 2022)Dijital avatarlar ve merkezi olmayan değer sistemleri ile eğitimde yeni yaklaşımlar geliştirilmesine olanak tanıyacağı belirtilmektedir.3
4A systematic literature review of the acceptability of the use of Metaverse in education over 16 years (Yu, 2023)Metaverse’in kullanımının kabul edilmesinde algılanan yararlılık ve kullanım kolaylığının önemli olduğu vurgulanmaktadır.
5Metaverse, Society & Education (2023)Metaverse’in eğitimde yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtilmektedir.