Güvene Dayalı Öğrenme

Güvene Dayalı Eğitim

Güvene Dayalı Öğrenme

Pek çok farklı öğrenme metodolojisi içinde, hatırı sayılır olan sistem, güveni temel alan öğrenmedir. Bu alandaki bazı deneyler, öğrenme süresinde önemli bir azalma gösterdiğini kanıtlamıştır.
İlk Güvene Dayalı Değerlendirme çalışması, 1932’de Kate Hevner tarafından Journal of Social Psychology’de yayınlandı. Amacı standart müzik değerlendirmelerinin geçerliliğini ve güvenilirliğini geliştirmekti. Var olan bilgiye güven değerlendirmesi eklendi. Güvene Dayalı Değerlendirme, istatistiksel geçerlilik ve güvenilirliğe odaklanmıştır. İnsanların test çözme sürecinin onları daha verimli hale getirebileceğinin anlaşılmaya başlaması 1967 yılında, Güvene Dayalı Değerlendirme’nin bellek tutma özelliğini geliştirdiği keşfedilmesi ile başladı. 
Bilgiyi ve güveni ölçmek için çığır açan bir yaklaşım olarak başlayan bu sistem, artık hızlı ve doğru bir öğrenme metodolojisi biçiminde, merkezi kurumsal eğitim merkezlerine taşınıyor. Güven tabanlı öğrenme, şirketlerini eğitim kurumları vasıtasıyla eğiten organizasyonların tercihi olmaya çoktan başladı.
Güvene dayalı öğrenme, öğrenmenin gerçekte gerçekleşmesini ve bir konunun ustalığının başarılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrencilere bilgi vermekten çok daha fazlasıdır. İnsanların ne bildiğini var saymadani ne bilmediklerini tam olarak değerlendirerek öğrenmeyi ve sonuçları çarpıtmak için şüpheli varyasyonlar oluşturur. Daha sonra öğrencinin bilgi ve güven boşluklarını hızla düzeltmeye çalışır.

Nasıl Çalışır?

İnsanların öğrenmesi gereken şeyleri belirlemek, cehaletin, şüphe ve yanlış bilginin var olduğunu anlamakla başlar. Kişinin kaç soruyu doğru cevapladığını ölçen geleneksel öğrenme metodolojilerinin aksine, güvene dayalı öğrenme değerlendirerek ilerler.
• Güvenle yanıtlanan, yeterliliği belirten doğru cevaplar;
• Şüphe ile cevaplanan doğru cevaplar;
• Hiçbir bilgi ile eşdeğer olmayan, tahminlerle verilen doğru cevaplar;
• Yanlışlıkla yanıtlanan yanlış cevaplar ve yanlış bilgilendirme.
Doğru tahmin eden bir kişi ile doğru bir şekilde doğru cevap veren biri arasında ayrım yapmak büyük bir etkiye sahip olabilir. Sisteme yerleştirilen bir değerlendirme süreci, çoktan seçmeli soruların ve ayrıntılı analizlerin benzersiz yapısı nedeniyle bilgi güvenini yakalayabilir ve doğrulayabilir.
Güvene dayalı öğrenme, öğrencilerin en çok öğrendikleri andaki bilgi boşluklarını kapatmak için tasarlanmıştır – değerlendirildikten hemen sonra yanlış bilgiler ve şüpheler ortaya çıkacaktır.
Güvene dayalı öğrenme, öğrenme kapasitesini ve nihayi başarıyı %50 oranında arttırmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir