Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Gelecekte öğrenciler, farklı cihazlarla donanmış, kendilerine en uygun şekilde öğrenecekler. Beceriler kağıt üzerinde değil, sahadaki performanslarına göre değerlendirilecektir. Eğitimin geleceğine hoş geldiniz.

Teknoloji çevremizdeki dünyayı hızla değiştirirken, birçok insan teknolojinin insan zekasının yerini alacağından endişe ediyor. Bazı eğitimciler, teknolojinin birçok görev ve yeteneği üstlenebileceğini, yakın gelecekte artık öğretecek öğrenci olmayacağından endişe ediyor. Mesele şu ki: Eğitim asla yok olmayacak. Sadece farklı şekiller alacaktır. O halde önümüzdeki 20 yılda eğitimin geleceğini neler şekillendirecek?

Eğitim Zamanı ve Mekanları

Öğrenciler, farklı zamanlarda farklı yerlerde öğrenmek için daha fazla fırsata sahip olacaklar. e-Öğrenim araçları, uzaktan, kendi hızınızda öğrenme fırsatlarını kolaylaştırır. Teorik kısım sınıf dışında öğrenilirken, pratik kısım yüz yüze, interaktif olarak öğretilecektir.

Kişiselleştirilmiş Öğrenme

Öğrenciler yeteneklerine uyum sağlayan çalışma araçlarıyla öğreneceklerdir. Örneğin, belirli bir seviyeye ulaşıldığında, ortalamanın üzerindeki öğrencilerin daha zor görev ve sorularla karşı karşıya kalacaklardır. Bir konuda zorluk yaşayan öğrenciler, gerekli seviyeye ulaşana kadar daha fazla pratik yapma fırsatı bulacaklardır. Öğrenciler bireysel öğrenme süreçlerinde olumlu pekiştirilecektir. Böylelikle öğrenme deneyimleriyle olumlu sonuçlanabilir ve öğrencilerin akademik yeteneklerine olan güvenlerini kaybetmemeleri sağlanacaktır. Ayrıca öğretmenler hangi öğrencilerin, hangi alanlarda yardıma ihtiyacı olduğunu net bir şekilde görebileceklerdir.

Seçim Serbestliği

İşlenen her konu aynı istikameti hedeflese de, o istikamete giden yol öğrenciye göre değişebilmektedir. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimine benzer şekilde, öğrenciler kendileri için gerekli olduğunu düşündükleri araçlarla öğrenme süreçlerini değiştirebilecekler. Öğrenciler kendi tercihlerine göre farklı cihazlar, farklı programlar ve tekniklerle öğreneceklerdir. Harmanlanmış öğrenme bu değişim içinde önemli bir yer edinecektir.

Proje Bazlı Öğretim

Kariyerler geleceğin serbest ekonomisine uyum sağlarken, bugünün öğrencileri proje tabanlı öğrenme ve çalışmaya uyum sağlayacaklardır. Becerilerini çeşitli durumlara göre daha kısa vadede nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekecektir. Öğrenciler zaten lisede proje tabanlı öğrenme ile tanışmış olmalıdır. Her öğrenciye lisede, organizasyonel, işbirliği ve zaman yönetimi becerilerinin daha sonraki akademik kariyerlerinde kullanabileceği temel bilgiler olarak öğretilebilmesi gerekmektedir.

Saha Deneyimi

Teknoloji belirli alanlarda verimliliği kolaylaştırabileceğinden, müfredat yalnızca insan bilgisi ve yüz yüze etkileşim gerektiren becerilere yer açacaktır. Böylece derslerde saha deneyimine ağırlık verilecektir. Okullar, öğrencilerin işlerini temsil eden gerçek dünya becerilerini edinmeleri için daha fazla fırsat sağlayacaktır. Müfredatlar öğrencilerin staj, mentorluk, işbirliği vb. projeleri gerçekleştirmeleri için daha fazla alan yaratacaktır.

Veri Yorumlama

Matematik önemli olarak kabul edilse de, yakın gelecekte daha farklı ele alınacaktır. Bilgisayarlar yakında her istatistiksel analizle ilgilenecek, verileri tanımlayıp analiz edecek ve gelecekteki eğilimleri tahmin edecektir. Bu nedenle, bu verilerin insan tarafından yorumlanması, gelecekteki müfredatların çok daha önemli bir parçası haline gelecektir. Teorik bilgiyi sayılara uygulamak ve bu verilerden mantık ve eğilimler çıkarmak için insan muhakemesini kullanmak eğitimin temel yeni bir yönü haline gelecektir.

Sınavlar Değişecek

Eğitim yazılımı platformları, öğrencilerin yeteneklerini her adımda değerlendireceğinden, soru-cevap yoluyla yetkinliklerini ölçmek önemsiz hale gelebilir veya yeterli olmayabilir. Bugün bile sınavların yetersiz şekilde tasarlandığını, öğrencilerin sınav deneyimini ertesi günü unuttuğu iddia ediliyor. Bir öğrencinin olgusal bilgisi öğrenme sürecinde ölçülebildiğinden, bilgilerinin uygulanması en iyi sahadaki projeler üzerinde çalışırken test edilebilir.

Öğrenci Katılımı

Öğrenciler, kendi müfredatlarını oluşturarak öğrenim sürecine daha fazla dahil olacaklardır. Çağdaş, güncel ve kullanışlı bir müfredatı sürdürmek, yalnızca profesyonellerin değil öğrencilerin de dahil olmasıyla gerçekçi hale gelir. Her şeyi kapsayan bir çalışma programı için öğrencilerin derslerinin içeriği ve tutarlılığı hakkında geri dönüş bildirmeleri şarttır.

Mentorluk daha önemli hale gelecek

20 yıl içinde, öğrenciler öğrenme süreçlerine o kadar fazla bağımsızlık katacaklar ki, mentorluk öğrenci başarısı için temel olacak. Öğretmenler, öğrencilerin yolunu açacak olan bilgi ormanında merkezi bir nokta oluşturacak. Eğitimin geleceği uzak görünse de, öğretmen ve eğitim kurumu akademik performans için hayati öneme sahip olacaktır.