Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Bu makale, öğrencilerin dikkatini ve ilgisini öğrenmeye çekmenin bir yolu olarak öğretiminde hayal gücünün kullanımını ele almaktadır ve hayal gücünün, hakikat deneyimini geliştiren yüksek bir biliş biçimi olduğunu okul çağındaki çocukların en iyi örenme deneyimini hayal gücü yoluyla yaşadıklarını iddia eder, çünkü bu onların bilgiyle etkileşime girmenin doğal ve en güçlü modudur.

Eğitimde Hayal Gücü 2

İyi bir sınıf ortamında her zaman öğrenmeyi daha ilginç, eğlenceli ve etkileşimli hale getiren bazı yaratıcılık ve hayal gücü unsurları vardır.

Müfredattaki yaratıcılığın ve hayal gücünün doğru karışımı, öğrencilerin yenilikçi ve yeni şeyler öğrenmeye meraklı olmalarına yardımcı olur. Yaratıcı olmak, sorunları çözmek için yenilikçi yollar bulmak, yeni fikirler üretmek ve işleri daha iyi hale getirmenin yollarını bulmakla ilgilidir. Araştırmalar, öğrenci yaratıcılığını artırmanın akademik, gelişimsel ve duygusal olarak faydalar sağlayabileceğini göstermiştir. Sorunlara ve sonuçlara ulaşan fikirlere yenilikçi yollar bulmak için öğrencilerin yaratıcılıkla birlikte iyi bir hayal gücüne sahip olmaları gerekir.

İyi bir hayal gücü ve yaratıcılık ile öğrenciler, eleştirel düşünme, karar verme, görselleştirme ve anlamada daha iyidirler. Yaratıcı öğrenciler dünya ve yaşam hakkındaki her şeye daha meraklıdır ve kişilerarası becerileri iyidir. Kendi problemlerini çözebildikleri için daha bağımsız olma eğilimindedirler ve özellikle dil becerileri söz konusu olduğunda, daha gelişmiş bilişsel yeteneklere sahip olma olasılıkları daha yüksektir. Bu iki beceri birlikte öğrencilerin tutkulu, odaklanmış, daha iyi öğrenici olmalarına ve zihinsel ve fiziksel refahı geliştirmelerine yardımcı olur.

Eğitimde Hayal Gücü 2

Eğitimde hayal gücünün gelişiminin önemli olduğu konusunda genel bir fikir birliği var gibi görünse de, bunun pratiğe dönüştüğü durumlar net değildir. Eğitimde yaygın olarak kabul edilen genel hayal gücü kavramı belirsizdir ve yalnızca ve çoğunlukla sadece sanatsal faaliyetler ile ilişkilendirilir.

Eğitimdeki hayal gücü, rasyonellikten uzak bir entelektüel işlev değil, rasyonel aktiviteyi yaşamın daha zengin anlamları ile dolduran bir esneklik, enerji ve zihin canlılığı ile daha geniş bir hayal gücü kavramıdır.

Herkes, hayal gücünü eğitimli bir kişinin sergilemesi gereken bir nitelik olarak önemli görür. Yine de, hayal gücünün eğitim için neden önemli olduğunu, eğitimcilerin hayal gücünü neden ciddiye alması gerektiği herkes için anlaşılabilir şekilde açıklandığı pek rastlamayız.

Eğitimde Hayal Gücü 2

İlk olarak, bu nedenleri açıklamak, öğrencilerin hayal güçlerini daha fazla harekete geçirecek uygulamalar ve ortamlar tasarlamamıza yardımcı olabilir. Hayal gücü kavramımızın karmaşık tır ve insanlar bu konuda genellikle oldukça farklı şeyler kastedebilirler. Bu nedenle eğitimde hayal gücünü ciddiye almanın nedenlerini açıklamak, sahip olduğu sonuçların çeşitliliğini netleştirmeye yardımcı olacaktır.

Eğitimde hayal gücünü geliştirmeye yönelik genel ve oldukça belirsiz destek, en yaygın olarak sanatta kendini ifade etme olarak algılanır ve müfredatın diğer alanlarında oldukça belirsiz bir yenilik duygusunu ifade etmekle sınırlıdır. Mevcut eğitimin tipik yapıları ve uygulamaları hayal gücünün eğitim için önemli olduğunu göz önünde tutmayan ilkelere göre tasarlanmıştır.

Eğitimde Hayal Gücü 2

Hayal gücünün geliştirilmesi eğitimin başlıca amacı olabilir mi? Hayal gücü kavramı, herkes için ne anlama geldiği konusunda hemfikir olduğumuzu varsayarak bir uygulamaya başlayabilecek kadar açık ve kesin bir kavram değildir. Yine de hepimiz bu kelimeyi oldukça güvenle kullanıyoruz, yani aşağı yukarı ne demek istediğimiz ve ne demek istediğimizin başkaları tarafından az ya da çok anlaşılacağını düşünüyoruz.

Bir dizi düşünsel kapasiteye atıfta bulunmak için “hayal gücü” kavramını kullanıyoruz ancak sorun, hayal gücünün karmaşık ve değişken doğasında ve hayal gücünün, hayatımızın en az anlaşılan yönlerinin merkezinde yer alması gerçeğinde yatmaktadır.

Zihnimizde mevcut olmayan ve hatta var olmayan şeylerin imgelerini tutma ve bu imgelerin sanki mevcut ve gerçekmiş gibi bizi etkilemesine izin verme kapasitemiz ortaktır. Bu görüntülerin doğasını açıklamak bizim için çok zor, çünkü dış dünyada aşina olduğumuz diğer görüntü türlerine benzemiyorlar. Ayrıca, insanların bu görüntüleri oldukça farklı deneyimleyebilecekleri görülüyor.

Eğitimde Hayal Gücü 2

Hayal gücü, algı, hafıza, fikir üretme, duygu, metafor ve şüphesiz hayatımızın diğer etiketli özelliklerinin kesiştiği ve etkileşime girdiği bir tür dönüm noktasında yatar. Deneyimlediğimiz bazı görüntüler, algıladıklarımızın yankıları gibi görünür, ancak onları değiştirebilir, birleştirebilir, daha önce algıladığımız hiçbir şeye benzemeyecek şekilde manipüle edebiliriz.

Fikirlerdeki yenilik neredeyse her zaman problemlerin çözümlerini görmek için hayal gücü ile bağlantılı olmuştur. Duygularımız bu zihinsel imgelere bağlı görünüyor. Hayal gücünün mantığı, hakkında açık olabileceğimiz herhangi bir rasyonalite şemasından çok, metaforun mantığına daha kolay uyuyor gibi görünüyor.

Müfredat içeriği söz konusu olduğunda, öğrencilerin motive edici bir şekilde başlayabileceği ilgi alanları klişesi, büyük ölçüde günlük deneyimlerinin tanıdık içeriğiyle sınırlıdır, psikolojik koşullar söz konusu olduğunda ise öğrencilerin düşünme biçimlerinin klişesi büyük ölçüde onların mantıksal ve matematiksel ve bilişsel becerilerinin tanımlarıyla sınırlıdır.

Eğitimde Hayal Gücü 2

Bir zamanlar önemli olan iç görüler, başlangıçta hizmet etmeyi amaçladıkları şeyi baltalamaya başlayan klişelere dönüşebilir. Buradaki kilit nokta öğrencilerin hayal gücüne katılmanın önemini yeniden vurgulamak ve hayal gücünü ciddiye almanın en yaygın eğitim inançlarımızdan bazılarını nasıl etkileyebileceğini görmektir.

Eğitim, biraz temkinli bir ifadeyle, bireyleri var olan veya var olanın dışındaki koşulları tasavvur etmelerini sağlayan bir düşünceye uyandıran bir süreçtir.

Eğitimde Hayal Gücü 2