Blog İdea

Geleceği Şekillendiren Fikirler: İdea Koleji Blog Yazıları

Erken sosyal ve duygusal gelişim, yaşam boyu dayanıklılık için temel oluşturur. Bununla birlikte, akıl hastalığı olan yetişkinlerin %70’inde semptomlar çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır.

Bilmeniz gereken bazı gerçekler •

  • Akıl hastalığı tahmininizden daha fazla genci etkilemektedir. Örneğin 37 milyon nüfusu olan Kanada’da bu rakam 1,2 milyondur.
  • 25 yaşına gelindiğinde bu sayı 7,5 milyona çıkar (Her beş kişiden biri).
  • Mevcut genç nesil, şimdiye kadar görülen en yüksek zihinsel sağlık sorunları oranlarını yaşıyor.
  • Marjinalleşmiş gençler, şiddet ve yoksulluk gibi çeşitli faktörlerin kesişmesinden dolayı daha yüksek oranlarda akıl sağlığı sorunları yaşamaktadır.

Akıl sağlığı sorunları öğrenciler arasında yaygındır ve birçok gelişimsel sonucu etkiler. Kötü ruh sağlığının çocuklar ve gençler üzerinde çeşitli zararlı etkileri olabilir. Sadece akademik performansı ve başarıyı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sosyal ilişkileri ve fiziksel sağlığı da etkileyebilir.

Akıl hastalıklarından muzdarip çocuklar, kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi yetişkin başlangıçlı fiziksel sağlık sorunları için daha büyük risk altındadır. Ayrıca ceza hukuku süreçlerine dahil olmaları daha olasıdır. Akıl sağlığı olmadan sağlık olmaz. Yani gençlerimiz zihinsel olarak iyi değilse, fiziksel olarak iyi olmayacaklar ve toplumumuzu olumlu yönde etkileme yetenekleri zedelenecektir. Danışmanlık ve çeşitli tedavi seçenekleri gibi ruh sağlığı kaynaklarının mevcudiyetinin artmasına rağmen, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarının oranları artmaya devam ediyor.

Öğrencilerimizin ruh sağlığı için neler yapabiliriz?

Çözüm kısmen okullarımızda yatıyor. Optimum büyüme ve gelişmeyi sağlamak için ruh sağlığı eğitiminin erken okul yıllarında başlaması gerekir. Bu süre zarfında çocuklar ilk arkadaşlıklarını kurarlar ve ergenler özdeğerlerini ve özsaygılarını şekillendirirler. Büyürken, gençlik, dışlanma, zorbalık, çatışma ve düşük özgüven gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kalırlar. Bu sorunların var olduğunu kabul etmeniz ve çocukları bu zorlukların üstesinden gelmek için gereken araçlarla donatmamız önemlidir. Akıl sağlığı uzmanları, ebeveynler ve öğretmenler arasındaki ortak bir çabayla öğrencilerin ruh sağlığı büyük ölçüde iyileştirilebilir, böylece daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek için zemin hazırlanabilir.

Ruh sağlığı eğitimini okula getirmeyi istememizin ana nedenleri

Ruh sağlığı eğitiminin birincil amacı farkındalığı artırmaktır. Bu farkındalık, çocuklara zihinsel sağlığın ne anlama geldiğini ve olumlu zihinsel sağlığın nasıl korunacağını öğretir. Gençlerin öz bakım kavramını anlamaları ve kendi akıl sağlıklarından sorumlu olmaları hayati önem taşımaktadır. Ek olarak, ruh sağlığının genel sağlık ve esenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu fikrine vurgu yapılmalıdır.

Ruh sağlığı eğitiminin bir başka amacı da çocuklara, ebeveynlere ve öğretmenlere kendilerinde ve başkalarında ruh sağlığı ile ilgili sorunları nasıl tanıyacaklarını öğretmektir. Akıl sağlığı sorunları teşhis edilmediğinde veya tedavi edilmediğinde, sağlıksız baş etme mekanizmaları devreye girebilir ve çocuğun büyüme ve öğrenme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Ruh sağlığının öneminin artan bir şekilde anlaşılmasıyla birlikte, çocuklara ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak için stratejiler ve araçlar sağlanmalıdır.

Akıl sağlığı sorunlarına erken müdahale büyük kadar fark yaratabilir. Davranış ve düşüncede küçük değişiklikler genellikle büyük bir zihinsel sorun ortaya çıkmadan önce meydana gelir. Bu erken uyarı işaretleri, öğretmenler, aile, arkadaşlar ve bireylerin kendileri tarafından fark edilebilir, elbette ne arayacaklarını bilirlerse. Bu belirtilerden bazıları ruh hali değişiklikleri, sinirlilik, geri çekilme ve akademik performansta azalmadır. Erken müdahale, akıl hastalığının şiddetini azaltabilir. Ayrıca büyük bir zihinsel sorunun gelişimini geciktirebilir veya önleyebilir.

Ruh sağlığı bilinci hayat kurtarabilir. Gençler arasındaki kendine zarar verme konusu oldukça endişe verici boyuttadır. İntihar, 15-24 yaş arası gençlerin önde gelen ikinci ölüm nedenidir (Kanada). Depresyon ve diğer akıl hastalıklarının semptomlarına farkındalık getirmek, gençlerin bu sorunları tanımlamasına ve çok geç olmadan yardım aramasına yardımcı olabilir. Okullarda akıl sağlığı eğitimi vermek ve yardıma nasıl ve nereden ulaşılacağına dair bilgileri dahil etmek tam anlamıyla hayat kurtarabilir.

Eğitim, damgalanmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Zihinsel sorunlar bireyi diğerlerinden ayıran bir utanç işaretidir. Bu insanlar hastalıklarıyla tanımlanır ve kalıplaşmış bir grupla ilişkilendirilir. Basmakalıp gruplara yönelik olumsuz tutumlar, suçlama, utanç, umutsuzluk ve sıkıntı duygularına yol açabilir. Gençlerimizi akıl hastalığı hakkında eğiterek, akıl hastalığı konuşmalarını normalleştirmeye başlarız ve onu çevreleyen damgalama dağılmaya başlar.

Gençlerde ruhsal hastalıkların yaygınlığı her nesilde artmakta ve toplum olarak çocuklarımızı elimizden geldiğince korumakla yükümlüyüz.

Okullarda ruh sağlığı eğitimi, öğrencilerin mevcut ve gelecekteki ruh sağlığını önemli ölçüde etkileyebilir. Ayrıca, zihinsel sağlık bilinci yoluyla damgalanmayı ortadan kaldırmaya ve esnekliği geliştirmeye katkıda bulunabilir. Okullar, kendine güven ve benlik saygısı oluşturarak olumlu zihinsel sağlığı geliştirme yeteneğine sahiptir. Çocuklara ruh sağlığının önemi, zayıf ruh sağlığı belirtilerinin nasıl tanınacağı ve herhangi bir akıl sağlığı sorunu için nasıl yardım isteneceği konusunda eğitim verilmesi önemlidir. Akıl sağlığı hakkında konuşarak, yardım arama davranışını artıracak daha fazla kabul ve anlayışı teşvik edebiliriz. Okullarda ruh sağlığı eğitimi, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarını olumlu yönde etkileyebileceği için son derece değerlidir.