Geçmiş hiyerarşikti, gelecek işbirlikçidir “Eğitimin Geleceği”

Eğitim, değişen dünyayı anlamak, etkileşime geçmek ve şekillendirmek için öğrencileri nasıl donatmalıdır? Günümüzün teknolojisi ve diğer itici güçlerinin hayatımızın her yönü üzerindeki bileşik etkisi insan deneyimini hızlandırmaktadır. Bireylerin, toplulukların ve ulusların ihtiyaç ve çıkarlarını sürdürülebilir bir geleceğe dayanan, adil bir çerçevede uzlaştıran bir eğitime ihtiyacı vardır. Eğitim, öğrencilere giderek daha karmaşıklaşan ve değişken bir dünyada … Geçmiş hiyerarşikti, gelecek işbirlikçidir “Eğitimin Geleceği” okumayı sürdür